Hidrografija

hidrografija

HIDROGRAFSKA IZMJERA

Hidrografska izmjera grana je geodezija koja se bavi izmjerom, mapiranjem, i opisivanjem pomorskih objekata i područja.
Batimetrija je grana oceanografije se bavi mjerenjem i analizom dubina vodenih površina.

Pomorska se mjerenja obavljaju u svrhu planiranja, projektiranja i izvođenja različitih geodetsko-građevinskih radova u podmorju ili priobalju, snimanja postojećih i izvedenih stanja pomorskih infrastruktura (instalacije infrastruktura čiji se vodovi prostiru podmorjem), za izradu hidrografskih elaborata, pozicioniranje na vodi, određivanje obalne linije te izradu različitih navigacijskih sustava.

Ultrazvučni dubinomjer (engl. echosounder) je uređaj kojim se mjeri dubina morskog (riječnog ili jezerskog) dna. Također služi za detekciju traženih objekata ispod površine vode. Mjeri zvučne signale koji prolaze dvostruki put kroz vodu (odašiljanje od uređaja te odbijanje od površine i vraćanje uređaju). Dubina se dobiva u odnosu na brzinu zvuka odaslanog i primljenog zvučnog signala.

Dvofrekventni dubinomjer koristi dvije sonde s različitim frekvencijama. Signal visoke frekvencije odbija se od prve prepreke na koju naiđe, dok se signali niske frekvencije probijaju kroz takve površine (mulj, šljunak). Na takav se način može odrediti debljina taloženog materijala. Višesnopni dubinomjer koristi više snopova zvučnog signala te na taj način može bolje pokriti dno i povećati produktivnost. Točnost mjerenja višesnopnim echosounderom obrnuto je proporcionalna točnosti jednosnopnog echosoundera.

Kombinacijom GNSS sustava i dubinomjera moguće je određivanje pozicije i dubine na vodi.

Batimetrijske karte su karte morskog, jezerskog ili riječnog dna. Reljef je na tim kartama prikazan izobatama.

en_USEnglish